Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Krystynę Bochenek

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego

Szanowny Panie Rzeczniku!

Zgłosili się do mnie zrozpaczeni rodzice czworga młodych Polaków, którzy zginęli w tragicznym wypadku drogowym w miejscowości Belotin na terenie Republiki Czeskiej 1 sierpnia 2005 r. Uprzejmie proszę Pana Rzecznika o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy.

Do mego oświadczenia dołączam kopię ich apelu.

Z poważaniem
Krystyna Bochenek


Spis oświadczeń