Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Krystynę Bochenek
na 18. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2008 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!

Po zapoznaniu się z artykułami, które pojawiły się w śląskiej prasie, dotyczącymi leczenia dzieci chorych onkologicznie powyżej osiemnastego roku życia, zwróciłam się do Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii z prośbą o szczegółowe informacje. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, Jolanta Nowak-Jóźwiak, poinformowała, że: "W miesiącu lipcu - w związku z całkowitą zmianą systemu rozliczeń z NFZ - został zmieniony program komputerowy, którym szpital rozlicza pobyty. W programie tym nie ma możliwości rozliczenia pacjenta powyżej osiemnastego roku życia, gdyż po wpisaniu numeru PESEL, pacjent zostaje automatycznie «odrzucony» przez system. Potrzebne są zatem rozwiązania centralne, które usuną ograniczenia wiekowe w szpitalach pediatrycznych. Dla zobrazowania chcę dodać, że w oddziałach dla dorosłych nie ma ograniczeń wiekowych i na oddziałach zabiegowych z powodzeniem operowane są dzieci, jeśli dla szpitala jest to korzystne finansowo. Problem dzieci chorych onkologicznie, a mających ukończone osiemnaście lat, zaczął się kilka lat temu, kiedy zniesiono zapis, że leczenie choroby przewlekłej, rozpoczęte przed osiemnastym rokiem życia, można prowadzić na pediatrii do dwudziestego pierwszego roku życia. Nie przypominamy sobie, aby kiedykolwiek był problem z pacjentem, który ukończył dwadzieścia jeden lat. Było to wielkim udogodnieniem i ograniczało zbędną biurokrację. Od kilku lat musimy w każdym przypadku pisać podanie o zgodę z uzasadnieniem. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wyraża indywidualne zgody i wtedy powraca problem rozliczenia. Chcielibyśmy rozwiązań na szczeblu centralnym, w NFZ i Ministerstwie Zdrowia, które rozwiążą problem raz na zawsze".

Proszę Pana Prezesa o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek


Spis oświadczeń