Prace komisji

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

 1. Przemysław Alexandrowicz - zastępca przewodniczącego
 2. Jerzy Chróścikowski
 3. Ryszard Ciecierski (od 15.11.2005 r.)
 4. Andrzej Jaroch
 5. Stanisław Karczewski
 6. Janusz Kubiak
 7. Andrzej Owczarek
 8. Elżbieta Rafalska - do 5.07.2006 r. przewodnicząca Komisji
 9. Sławomir Sadowski - zastępca przewodniczącego
 10. Jerzy Szmit (od 22.12.2005 r.), od 6.07.2006 r.- przewodniczący
 11. Mariusz Sebastian Witczak - zastępca przewodniczącego
 12. Czesław ŻelichowskiSekretariat: tel. 0-22 694-94-34, fax 0-22 694-94-33,
e-mail kstap@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy