Mariusz Sebastian Witczak

Mariusz Sebastian Witczak

Okręg wyborczy nr 35 (Kalisz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 14 kwietnia 1971 r. w Koźminku (woj. wielkopolskie).

W 1997 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1996 r. - ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu ze specjalnością - język angielski. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych.

Zawodowo związany jest z Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. W latach 1999-2002 był przedstawicielem wojewody wielkopolskiego w jej konwencie, a przez jedną kadencję zasiadał w senacie tej uczelni.

Od 2000 r. do 2003 r. był wicedyrektorem Instytutu Zarządzanie w Instytucjach Samorządowych. W latach 1999-2005 zasiadał w zarządzie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, a od 2003 r. do 2005 r. był wiceprezesem Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA w Poznaniu. Przez wiele lat prowadził także działalność gospodarczą.

W latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta Kalisza.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Pełnił w niej funkcję zastępcy sekretarza generalnego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolskiego oraz członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Wiceprzewodniczący Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1971 r.
wykształcenie wyższe
zawód: politolog, menedżer, nauczyciel akademicki