Sławomir Sadowski

Sławomir Sadowski

Okręg wyborczy nr 33 (Elbląg)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 19 grudnia 1948 r. w Pasłęku.

W 1987 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1975 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku. W latach 1977-1978 pracował w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu. Od 1980 do 1990 r. był współwłaścicielem zakładu ogólnobudowlanego. Następnie pracował jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Rolniczych w Pasłęku (1990-1992) oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu (1994-2005). W 1993 r. był redaktorem naczelnym "Elbląskiego Centrum", a następnie miesięcznika "Jednak Centrum" (1996-1997).

W latach 1970-1973 działał w opozycji. Był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1989 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Solidarności w Pasłęku. W tym czasie był też redaktorem "Gazety Pasłęckiej".

W latach 1998-2002 był radnym Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego (1998-1999 - wiceprzewodniczący). Od 2002 do 2005 r. był radnym Rady Powiatu Elbląskiego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (1994-1999 - prezes elbląskiego oddziału). Od 1990 r. organizuje akcje dobroczynne na rzecz chorych dzieci.

Od 1990 r. zaangażowany w działalność Porozumienia Centrum sprawował kolejno funkcje prezesa Koła Porozumienia Centrum w Pasłęku, a w latach 1992-1997 - wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum w Elblągu, był członkiem Naczelnej Rady Politycznej PC.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Zarządu Regionalnego tej partii.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1948 r.
wykształcenie wyższe
zawód: historyk, nauczyciel