Ryszard Ciecierski

Ryszard Ciecierski

Okręg wyborczy nr 20 (Opole)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 21 sierpnia 1942 r. w Mieczyszczowie na Podolu (obecnie Ukraina).

W 1968 r. ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie zarządzania i kontroli wewnętrznej oraz audytu. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1970-1991 oraz 2002-2003 pracował jako asystent, a następnie adiunkt w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu (od 1996 r. - Politechnika Opolska). W latach 1991-2002 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu jako dyrektor generalny, a następnie zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru oraz dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli. W 2003 r. przeszedł na emeryturę.

W latach 2002-2005 był radnym Rady Miasta Opola (do maja 2005 r. - przewodniczący).

W 1981 r. był jednym z organizatorów i przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Aresztowany 13 grudnia 1981 r.

Jest autorem podręczników dydaktycznych, publikacji naukowych i licznych patentów.

Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu oraz Parlamentu Dobroczynności.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1942 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. mechanik, emerytowany nauczyciel akademicki