Stanisław Karczewski

Stanisław Karczewski

Okręg wyborczy nr 16 (Radom)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 14 listopada 1955 r. w Warszawie.

W 1981 r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W 1993 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej.

Od 1981 r. pracuje w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej). Jest ordynatorem Oddziału Chirurgicznego i dyrektorem tego szpitala.

W 1989 r. był jednym z założycieli Komitetu Obywatelskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Przez kilka lat był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

W 1998 r. został radnym Rady Powiatu Grójeckiego. W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Wideochirurgów i Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych.

Od 2003 r. należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Mazowieckiego Zarządu Regionalnego.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1955 r.
wykształcenie wyższe
zawód: lekarz medycyny, dyrektor szpitala