Czesław Żelichowski

Czesław Żelichowski

Okręg wyborczy nr 31 (Sosnowiec)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 19 września 1960 r. w Jaworznie.

Ukończył politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 1990-1995 był dyrektorem śląskiego oddziału spółki "RUCH" SA, od 1996 do 2002 r. - dyrektorem do spraw sprzedaży "Dziennika Zachodniego". Ostatnio był zastępcą dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. W latach 2002-2003 pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta Jaworzna ds. nadzoru właścicielskiego.

Przez wiele lat był działaczem samorządowym regionu śląskiego. Od 1994 do 1998 r. sprawował mandat radnego Jaworzna, a w latach 1998-2005 - Sejmiku Województwa Śląskiego.

Był również delegatem Związku Województw RP do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Strasburgu.

W 2001 r. był inicjatorem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia "Jaworzno Moje Miasto".

Był członkiem rad społecznych: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary, Szpitala im. Zahorskiego oraz Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem Rady Politycznej tej partii i przewodniczącym Rady Okręgowej PiS w Sosnowcu. W latach 2002-2006 był rzecznikiem prasowym Zarządu Regionalnego PiS.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Członek Komisji Zdrowia (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1960 r.
wykształcenie wyższe
zawód: politolog, pracownik administracji samorządowej