Elżbieta Rafalska

Elżbieta Rafalska

Okręg wyborczy nr 8 (Zielona Góra)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodziła się 22 czerwca 1955 r. we Wschowej (woj. lubuskie).

W 1978 r. ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Filia w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie podyplomowe studia na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej (1998 r.) oraz organizacji i zarządzania pomocą społeczną i pracą socjalną (2001 r.). Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzani zasobami ludzkimi, zarządzania jakością w urzędzie i zarządzania opieką zdrowotną. Uzyskała uprawnienia państwowe do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.

Przez wiele lat była nauczycielem akademickim w AWF w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie wizytatorem w Kuratorium Oświaty. W 1998 r. została dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej. W latach 1999-2002 pracowała na stanowisku dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnio była wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. 6 czerwca 2006 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (odwołana 5 kwietnia 2007 r. i powtórnie powołana 24 sierpnia 2007 r.).

W latach 1994-2005 była radną Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2002-2005 wiceprzewodnicząca).

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Lubuskiego Zarządu Regionalnego tej partii.

Mężatka, ma dwoje dzieci.


Członkini Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej(2005-2006) (o Komisji)

Członkini Komisja Rodziny i Polityki Społecznej (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1955 r.
wykształcenie wyższe
zawód: mgr wychowania fizycznego, nauczyciel akademicki