Ostatnia zmiana pliku: 04.01.2007 r.

23. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji

13 i 14 grudnia 2006 r


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 964, 1108
druki senackie nr 292, 292A, 292B, 292 Z
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1078, do druku 1078, 1078-A, 1183, 1183-A
druki senackie nr 307, 307 A, 307 Z
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1082, 1139, 1139-A
druki senackie nr 299, 299 A, 299 B
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1053, 1133, do druku 1133
druki senackie nr 293, 293A
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym. Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 1079
druki senackie nr 290, 290 A
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała,
Opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.* Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1097, 1186, do druku 1186, 1186-A
druki senackie nr 312, 312 A, 312 Z
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 618, do druku 618, do druku 618, do druku 618 i 619; 619, 840
druki senackie nr 310, 310 A, 310 Z
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 810; do druku 810; do druku 810, 1178; 1189; 1189-A
druki senackie nr 309, 309 A
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 811, do druku 811, 1065
druki senackie nr 289, 289 A, 289 Z
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Senat w dniu 13 grudnia 2006 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1150, 1180
druki senackie nr 308, 308 A
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 14 grudnia 2006 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 929, 1106
druki senackie nr 302, 302 A, 302 Z
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 14 grudnia 2006 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1154, 1159
druki senackie nr 298, 298 A, 298 Z
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

13.

Debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2007 r. Senat w dniu 14 grudnia 2006 r. przeprowadził debatę nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2007 r.
druki senackie nr 294, do druku 294
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Senat w dniu 14 grudnia 2006 r. przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy. W trakcie debaty zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, dlatego Senat skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania.
druki senackie nr 255, 255 S
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

15.

Drugie czytanie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej. Senat w dniu 14 grudnia 2006 r. - na wniosek senatora Piotra Andrzejewskiego skierował ponownie projekt do Komisji Ustawodawczej.
druki senackie nr 253, 253 O
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Senat w dniu 14 grudnia 2006 r. - podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 287, 287 S
Uchwała
Opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Opis w Diariuszu

UWAGA! Druki sejmowe są plikami skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.