Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1078, do druku 1078, 1078-A, 1183, 1183-A

druki senackie nr 307, 307 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa stanowi pierwszy etap reformy finansów publicznych realizowany m.in. poprzez zamieszczanie planów budżetów agencji jako załącznika do budżetu oraz włączenie do budżetu środków unijnych.

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 grudnia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2007 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 grudnia 2006 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 307 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.