Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1082, 1139, 1139-A

druki senackie nr 299, 299 A, 299 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa przewiduje zmiany w zakresie podatku od środków transportowych oraz likwiduje podatek od posiadania psów, wprowadzając w to miejsce fakultatywną opłatę.

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8grudnia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2007 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 grudnia 2006 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 299 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 299 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.