Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  23. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy społecznej
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o zmianę kolejności punktu trzeciego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego trzeciego posiedzenia
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu dwunastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
senator Aleksander Bentkowski
 1 Porzadek obrad Senator Krystyna Bochenek
 1 Porzadek obrad Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego trzeciego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Eugeniusz Wróbel.
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Eugeniusz Wróbel
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Eugeniusz Wróbel
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Eugeniusz Wróbel
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Eugeniusz Wróbel
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Marek Waszkowiak
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Marek Waszkowiak
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Romuald Poliński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Szyszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Szyszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Marek Waszkowiak
 1 7Dyskusja Senator Roman Ludwiczuk
 1 7Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Tomasz Wilczak
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Roman Wierzbicki
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Marek Chrapek
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Głosowanie nr: 5
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 2Głosowanie Głosowanie
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 6
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowanie
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 7
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Głosowanie nr: 8
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały  w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym
Głosowanie nr: 9
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 1 6Głosowanie Głosowanie
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Głosowanie nr: 10
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 11, 12, 13
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały  w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Głosowanie nr: 14
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Głosowanie Głosowanie
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały  w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Głosowanie nr: 15
 1 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16, 17
 1 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
Głosowanie nr: 18
 110  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 110Głosowanie Głosowanie
 110Głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Głosowanie nr: 19
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 111Sprawozdania Senator Jerzy Szmit
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Kaczmarek
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Kaczmarek
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Kaczmarek
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 112Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 112Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 112Dyskusja Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 2 Porzadek obrad Senator Antoni Szymański
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 2   Punkt trzynasty porządku obrad: debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2007 r.
 213Sprawozdania Wystąpienie przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Edmund Wittbrodt
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
podsekretarz stanu Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Piotr Wach
 213Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 213Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 213Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 213Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 213Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 213Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 213Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 213Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Sobków
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzejewski
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Sobków
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kutz
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 214Dyskusja Senator Andrzej Person
 214Dyskusja Senator Ryszard Bender
 214Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 214Dyskusja Senator Kazimierz Kutz
 214Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 214Dyskusja Senator Anna Kurska
 214Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 214Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 214Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 214Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 214Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 214Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Witold Sobków
 214  Skierowanie projektu ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej
 215  Wniosek formalny o ponowne przekazanie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej do Komisji Ustawodawczej
senator Piotr Andrzejewski
 215  Senator Stefan Niesiołowski
 215  Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Piotr Andrzejewski
 215  Przyjęcie wniosku formalnego
 215Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 20
 215  Przyjęcie wniosku formalnego o ponowne przekazanie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej do Komisji Ustawodawczej
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29, 30
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stan w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 216Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 216Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 216Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 216Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 216Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 216Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 216Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 216Dyskusja Senator Anna Kurska
 216Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 216Dyskusja Senator Antoni Szymański
 216Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 216Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 31
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 2 Oświadczenia senatorskie Senator
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jadwiga Rudnicka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 2 Porzadek obrad Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Dariusza Bachalskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Raua
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Margaretę Budner
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bronisława Korfantego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Szymańskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.