Drugie czytanie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej.

druki senackie nr 253, 253 0

 

Projekt apelu został wniesiony przez grupę senatorów w dniu 27 września 2006 r.

Wnioskodawcy upoważnili do reprezentowania ich w dalszych pracach nad tym projektem senatora Stefana Niesiołowskiego.

Marszałek Senatu w dniu 27 września 2006 r. skierował projekt apelu do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 października 2006 r.

Komisja wnosi o odrzucenie przedstawionego projektu (druk nr 253 O).

Sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gałkowski.