Klub Senacki
Socjaldemokracji Polskiej
 
  1. Marek Balicki
  2. Maria Berny
  3. Zdzisława Janowska - wiceprzewodnicząca
  4. Marian Kozłowski (od 1.08.2005 r.)
  5. Grzegorz Lipowski
  6. Mirosław Lubiński
  7. Wiesława Sadowska
  8. Jerzy Zdzisław Suchański przewodniczący
  9. Józef Sztorc (od 15.06.2005 r.)
  10. Krzysztof Szydłowski - sekretarz

Sekretariat: pok. 132, bud.C-D
tel. 694-27-27, 694-27-26