Wiesława Regina Sadowska

Wiesława Regina Sadowska

Okręg wyborczy nr 16 (Radom)

Kandydatka Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodziła się w 1947 roku w Radomiu w rodzinie urzędniczej.

Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracę zawodową rozpoczęła w jednym z łódzkich tygodników. Następnie pracowała jako reporter, sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego, redaktor naczelny w radomskich gazetach: "Słowie Ludu", "Tygodniku Radomskim", "Echu Dnia", "Dzienniku Radomskim". Przez kilka lat była rzecznikiem prasowym w oddziale ZUS w Radomiu.

Należy do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest członkinią zarządu Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności.

W latach 1994-1998 była radną Rady Miejskiej w Radomiu. W 1998 została wybrana na kolejną kadencję oraz powołana w skład zarządu miasta.

W 1970 została członkinią Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wdowa, ma córkę.


Członkini: Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Członkini Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści