Zbigniew Stanisław Zychowicz

Zbigniew Stanisław Zychowicz

Zmarł 6 stycznia 2016 r.

Okręg wyborczy nr 40 (Szczecin)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1953 roku w Miastku w rodzinie robotniczej.

W 1978 ukończył studia - ekonomikę rolnictwa w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz studium podyplomowe w zakresie socjologii wsi i rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odbył staże naukowe w Heidelbergu oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1978 pracuje w Akademii Rolniczej w Szczecinie, najpierw był asystentem, a po obronie doktoratu w 1982 na Uniwersytecie Śląskim - adiunktem w Zakładzie Nauk Politycznych. Następnie kierował Zakładem Socjologii Wsi i Rolnictwa, a w 1991 został adiunktem w Katedrze Polityki Gospodarczej i Rynku. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 8 w języku niemieckim i angielskim.

W latach 1994-1998 przewodniczył Sejmikowi Samorządowemu Województwa Szczecińskiego. Był współzałożycielem i pierwszym prezydentem Euregionu Pomerania. Od 1995 do 1998 pracował jako redaktor naczelny "Przeglądu Samorządowego". W 1998 został wybrany na pierwszego marszałka województwa zachodniopomorskiego i był nim do 2000. Od 1 lipca do 31 grudnia 1999 pełnił funkcję przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP.

W latach 1999-2000 był współprzewodniczącym Polsko-Niemieckiego Komitetu Współpracy Przygranicznej, a do stycznia 2000 - współprzewodniczącym Rządowo-Samorządowego Zespołu ds. Polityki Regionalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Od 1995 do 2001 był członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu.

Od 1992 jest wiceprezydentem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. Od 1997 kieruje Instytutem Rozwoju Regionalnego w Szczecinie.

W marcu 2000 został doradcą ds. samorządowych prezydenta RP i pełnił tę funkcję do czasu objęcia mandatu senatora.

W Senacie IV kadencji pracował w komisjach: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, a także w Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiadał w Zarządzie Wojewódzkim tej partii.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Senator niezrzeszony

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści