Krzysztof Szydłowski

Krzysztof Szydłowski

Okręg wyborczy nr 6 (Lublin)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1968 roku w Staninie, w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim.

W 1991 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1992-1993 odbył studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 skończył kurs na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz zdał egzamin państwowy przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa.

W latach 1991-1992 pracował w firmie Giełda Towarowa Lublin SA. Prowadził własne biuro maklerskie w Lublinie (1992-1993). W okresie od 1994 do 1997 był kierownikiem biura parlamentarnego w Lublinie, a następnie do 1998 - prezesem zarządu pierwszego kompleksowego biura obsługi rynku polsko-ukraińskiego sp. z o.o. j.v. w Lublinie.

W 1998 wybrano go na radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Został wicemarszałkiem województwa lubelskiego. Koordynował budowę strategii rozwoju województwa lubelskiego, współpracę zagraniczną, promocję, środki z Unii Europejskiej i planowanie przestrzenne, pomoc społeczną.

Od 2002 jest członkiem Rady Polityki Regionalnej Państwa.

Zasiadał w Konwencie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. W latach 1995-1998 był ławnikiem Sądu Rejonowego w Lublinie. Przewodniczy Radzie Społecznej - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Radzie Nadzorczej Fundacji Akademii Rolniczej im. Wincentego Witosa w Lublinie. Jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Lublinie.

Od 1990 należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1992-1999 był członkiem Rady Naczelnej tej partii. Przez dwie kadencje, od 1993 do 1996, przewodniczył Radzie Krajowej Socjaldemokratycznej Frakcji Młodych SdRP. Od 1999 do 2004 r. był członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej tej partii. Jest członkiem założycielem Socjaldemokracji Polskiej.


Członek: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Sekretarz Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści