Rozmiar: 16924 bajtów

Jerzy Zdzisław Suchański

Okręg wyborczy nr 32 (Kielce)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się 5 marca 1949 roku w Ząbkowicach Będzińskich.

Ukończył studia w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Kielcach. W 1980 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej.

Pełnił funkcję dyrektora naczelnego Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa "Elton" w Kielcach. Od 1971 pracuje jako nauczyciel akademicki na Politechnice Świętokrzyskiej, jest autorem ponad 20 skryptów dotyczących elektrotechniki, a także 4 patentów z dziedziny metrologii elektrycznej.

W latach 1988-1990 przewodniczył Miejskiej Radzie Narodowej w Kielcach. Od 1994 do 1996 sprawował urząd prezydenta Kielc.

Był zawodnikiem KS "Budowlani" Kielce, wielokrotnym mistrzem okręgu w skoku w dal i dziesięcioboju (1963-1971).

Jest prezesem Stowarzyszenia Charytatywnego im. Alberta Schweitzera. Przewodniczy Fundacji Elektryfikacji Rolnictwa w Polsce, radzie programowej miesięcznika "Energia" oraz radzie społecznej szpitala MSWiA w Kielcach. Należy do Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód".

W Senacie IV kadencji pracował w komisjach: Gospodarki Narodowej oraz Nauki i Edukacji Narodowej.

W latach 1984-1987 był sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Kielcach. Należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkiem założycielem Socjaldemokracji Polskiej, przewodniczy Klubowi Senackiemu tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki (o zespole)

Przewodniczący Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści