Zdzisława Janowska

Zdzisława Janowska

Okręg wyborczy nr 9 (Łódź)

Kandydatka Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator III kadencji Senatu RP


Urodziła się w 1940 roku w Łodzi.

Ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 1965 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i wykładowcą z dziedziny zarządzania. W 1972 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1986 doktora habilitowanego. Od 1990 jest profesorem nadzwyczajnym, od 1997 - kierownikiem Zakładu Zarządzania Personelem w Uniwersytecie Łódzkim. W 2002 otrzymała tytuł profesora zwyczajnego.

Jako autorka i współautorka ma w swoim dorobku kilkanaście monografii i ponad sto pięćdziesiąt artykułów naukowych, zamieszczanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest badaczem, ekspertem, doradcą polityki gospodarczej z dziedziny restrukturyzacji, prywatyzacji, przeciwdziałania bezrobociu i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi stałą współpracę z ośrodkami naukowymi: Instytutem Pracy w Oslo i w Sztokholmie, Uniwersytetem Orebro w Szwecji i Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz Fundacją Friedricha Eberta w Polsce.

Pierwsza w Polsce w 1991 zorganizowała bezpłatne kursy dla bezrobotnych kobiet "Jak założyć własną firmę". Jest założycielką i prezesem Międzynarodowej Fundacji Kobiet w Łodzi, promującej równość kobiet na rynku pracy.

Jest członkinią NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1990-1994 była radną w Łodzi z ramienia Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego.

Należy do Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego, Polskiego Komitetu UNICEF.

Jest członkinią Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN.

W Senacie III kadencji pracowała w komisjach: Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, była także członkinią Podkomisji ds. Polityki Regionalnej. W latach 1993-1997 sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet, reprezentowała też Senat na sesjach Unii Międzyparlamentarnej. Była wiceprzewodniczącą Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej. Obecnie jest wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet.

W latach 1999-2000 brała udział w pracach zespołu ds. monitorowania reformy oświaty przy prezydencie RP. W 2000 była członkinią Honorowego Komitetu Wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego.

Należała do Unii Pracy. Zasiadała w jej Radzie Programowej. Weszła w skład Komitetu Założycielskiego Socjaldemokracji Polskiej. Jest pełnomocnikiem wojewódzkim tej partii.

Ma syna.


Członkini: Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Wiceprzewodnicząca Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie/kole)

rejestr korzyści