Maria Berny

Maria Berny

Okręg wyborczy nr 3 (Wrocław)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator III kadencji Senatu RP


Urodziła się w 1932 roku w Trościance na Wołyniu w rodzinie nauczycielskiej.

Ukończyła liceum pedagogiczne w Krzeszowicach, a w 1970 - studia pedagogiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kilkanaście lat pracowała jako nauczycielka, później zajmowała się animacją kultury. Kierowała wrocławskim KMPiK, szeroko współpracując ze środowiskiem muzycznym, literackim i plastycznym. Następnie pracowała w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich. Organizowała festiwale muzyczne - szopenowski i moniuszkowski. W ramach działalności Biura Wystaw Artystycznych przygotowała wiele dużych ekspozycji krajowych i zagranicznych.

W 2000 była inicjatorką powstania Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Obywateli, którego obecnie jest prezesem. Należy do Stowarzyszenia "Kuźnica" w Krakowie oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych we Wrocławiu.

Od 1945 działała w organizacjach OMTUR, ZMP i w ZHP, z którym jest związana do dziś jako wiceprzewodnicząca Dolnośląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, a także przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa.

W Senacie III kadencji była zastępczynią przewodniczącego Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu oraz członkinią Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Od 1950 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, potem do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Była członkinią zarządu Rady Wojewódzkiej tej partii. Od 2004 należy do Socjaldemokracji Polskiej.

Ma córkę.


Członkini: Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (o komisji)

Członkini Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści