Marian Kozłowski

Marian Kozłowski


Zmarł 18 grudnia 2014 r.

Okręg wyborczy nr 33 (Elbląg)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Poseł na Sejm RP I kadencji


Urodził się w 1936 roku we wsi Folwarki Wielkie, w powiecie białostockim.

Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował jako robotnik rolny w PGR Nory koło Olecka. W 1957 ukończył Państwowe Technikum Hodowlane w Olecku, a w 1962 - studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Po studiach pracował jako zootechnik, a następnie jako kierownik gospodarstwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Pozortach koło Olsztyna. Wrócił do pracy naukowo-dydaktycznej i w 1971 uzyskał stopień doktora w Wyższej Szkole Rolniczej, a w 1975 - doktora habilitowanego w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1987 został profesorem tytularnym na tej uczelni. Pracuje na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jako autor i współautor ma w swoim dorobku ponad 400 publikacji naukowych, w tym podręczniki akademickie i dla techników rolniczych.

Jest członkiem honorowym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, zastępcą przewodniczącego Stowarzyszenia Weteranów Pracy i Działaczy Ruchu Lewicy, a także członkiem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, przewodniczącym Klubu Profesorów Tytularnych Hodowli Trzody Chlewnej w Polsce.

W czasie studiów działał w Związku Młodzieży Wiejskiej i Zrzeszeniu Studentów Polskich. Po studiach wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W Sejmie I był członkiem Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek: Komisji Edukacji, Nauki i Sportu (o komisji)

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści