Mirosław Lubiński

Mirosław Lubiński

Mirosław Lubiński

Złożył ślubowanie 7.05.2003 r.
Okręg wyborczy nr 2 (Wałbrzych)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy


Urodził się w 1962 roku w Wałbrzychu.

W 1987 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1991 uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a w 1999 specjalizację II stopnia w zakresie medycyny pracy.

Pracę zawodową rozpoczął w 1987 na Oddziale Internistycznym i Oddziale Dializ Pozaustrojowych Górniczego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu. Jednocześnie przyjmował pacjentów w Górniczej Przychodni Specjalistycznej przy Kopalni Węgla Kamiennego "Thorez" w Wałbrzychu.

Od 1991 związany z Fabryką Porcelany "Krzysztof" SA, gdzie pozostaje do chwili obecnej specjalistą w zakresie medycyny pracy oraz pełni funkcję kierownika ambulatorium. Po ukończeniu stosownych kursów został w 1996 członkiem, a następnie w 1999 przewodniczącym Rady Nadzorczej tej fabryki.

Ukończył liczne kursy doskonalące z zakresu medycyny.

W latach 1998-2003 był radnym Rady Miejskiej Wałbrzycha. Podczas swojej działalności samorządowej sprawował liczne funkcje, w tym przewodniczącego Rady Miejskiej IV kadencji.

W latach 1996-1999 należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1999-2001 sprawował funkcję rzecznika prasowego SLD w Wałbrzychu. Od 2001 był przewodniczącym Rady Miejskiej tej partii w Wałbrzychu. Był wiceprzewodniczącym Rady Powiatowej SLD w Wałbrzychu oraz członkiem Rady Dolnośląskiej tej partii we Wrocławiu.

Żonaty, ma dwóch synów.


Zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Członek Komisji Ustawodawstwa i Praworządności(o komisji)

Członek Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści