Józef Sztorc

Józef Sztorc

Okręg wyborczy nr 14 (Tarnów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego

 


Urodził się w 1950 roku w Woli Rzędzińskiej, w powiecie tarnowskim.

W 1969 ukończył technikum chemiczne w Tarnowie, uzyskując tytuł technika energetyka. Od 30 lat prowadzi działalność gospodarczą, najpierw jako rzemieślnik, obecnie jest producentem osprzętu elektrotechnicznego. W swojej firmie zatrudnia niemal 400 osób, w większości niepełnosprawnych. Przy zakładzie działa warsztat terapii zajęciowej, w którym opiekę znalazło ponad 30 niepełnosprawnych dzieci. Posiada 23-hektarowe gospodarstwo rolne.

Jest członkiem Izby Rzemieślniczej i Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Założył Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa w Tarnowie, które wydaje miesięcznik "Piast" i propaguje tradycje ruchu ludowego.

Jest prezesem i od 12 lat sponsorem Ludowego Klubu Sportowego "Wolania" w Woli Rzędzińskiej, prezesem Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a także członkiem Rady Powiatowej Ludowych Zespołów Sportowych w Tarnowie.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Członek: Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści