Prace komisji

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(do 31.12.2008 r. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska) 1. Małgorzata Adamczak (od 15.05.2008 r.)
 2. Przemysław Jacek Błaszczyk
 3. Michał Boszko (od 8.07.2010 r.)
 4. Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji
 5. Lucjan Cichosz
 6. Henryk Górski
 7. Andrzej Stefan Grzyb (do 14.01.2009 r. i od 12.01.2011)
 8. Kazimierz Jaworski
 9. Sławomir Kowalski (od 18.02.2009 r.)
 10. Ireneusz Niewiarowski - zastępca przewodniczącego Komisji
 11. Jan Olech
 12. Zdzisław Stanisław Pupa (do 14.01.2009 r. i od 5.02.2009 r.)
 13. Eryk Stanisław Smulewicz
 14. Henryk Stokłosa (od 17.03.2011 r.)
 15. Grzegorz Michał Wojciechowski
Sekretariat: tel. 0-22 694-90-50, fax 0-22 694-91-39,
e-mail: krrw@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy