Senatorowie

Michał Wojtczak

Michał Wojtczak

Okręg wyborczy nr 5 (Toruń)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł III kadencji, senator VI kadencji


Urodził się 19 marca 1954 r. w Toruniu.

W 1978 r. ukończył pedagogikę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1978-1991 był nauczycielem akademickim w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMK. Od 2000 r. do 2001 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2001-2003 był prezesem zarządu BWB Spółka z o.o., a od 2003 r. do 2004 r. - dyrektorem Oddziału DGP w Legnicy. W latach 2004-2005 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie; obecnie jest członkiem.

Od 1980 r. należy do NSZZ "Solidarność". W latach 1981-1989 był wydawcą prasy podziemnej i członkiem władz regionalnych związku w Toruniu. Od 1989 r. do 1990 r. - członek Prezydium Zarządu Regionalnego w Toruniu, od 1991 r. do 1998 r. - wiceprzewodniczący i przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu. W latach 1990-1998 był członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Brał udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (1993-2000).

Jest przewodniczącym rady społecznej szpitala wojewódzkiego w Toruniu oraz sekretarzem Narodowej Rady Ekologicznej Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

W Sejmie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Był członkiem Komisji Integracji Europejskiej i wchodził w skład delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Ustawodawczej i Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W latach 1996-2001 był członkiem Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej "Solidarność". Następnie należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego - Ruch Nowej Polski (2001-2002). Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego tej partii.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Zastępca przewodniczącego Komisji Środowiska (o Komisji)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o Komisji)

Był członkiem i zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie