Senatorowie

Grażyna Anna Sztark

Grażyna Anna Sztark

Okręg wyborczy nr 39 (Koszalin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

Wicemarszałek Senatu RP VII kadencji


Urodziła się 17 grudnia 1954 r. w Czaplinku.

W 2000 r. ukończyła wyższe studia zawodowe o kierunku administracyjnym w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1974 r. w Zakładzie Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Koszalinie, Oddział w Białogardzie. W latach 1986-1991 pracowała w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii, a w okresie 1991-1992 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie na stanowisku inspektora ds. cudzoziemców. W latach 2006-2007 była naczelnikiem Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Oddział w Koszalinie.

W latach 1990-1994 pełniła mandat radnej miasta Białogardu, a w latach 2002-2006 Rady Powiatu Białogardzkiego. Dwukrotnie (1998-2002 i 2006-2007) była radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W 1998 r. pełniła funkcję wojewody koszalińskiego.

W 2003 r zasiadała w Radzie Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo. w Koszalinie, a ostatnio, w 2007 r., w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W latach 1992-1998 była przewodniczącą Zarządu Regionu Koszalińskiego NSZZ "Solidarność" w Koszalinie.

Należy do Platformy Obywatelskiej, jest przewodniczącą Rady Powiatu tej partii w Białogardzie.

Stan wolny.


Członek Komisji Ustawodawczej [o komisji]

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich od 27.01.2011 r. [o komisji]

Była członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14.01.2009 r. i od 5.02.2009 r. oraz do 27.01.2011 r. [o komisji]

Była członkiem Komisji Środowiska do 5.02.2009 r. [o komisji]

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie