Senatorowie

Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej

Delegacja Sejmu i Senatu ma status stałego obserwatora parlamentarnego, który upoważnia do udziału w sesjach ZUZE, a także, po każdorazowym zaproszeniu, w pracach Komisji ZUZE. Delegacja składa się z 3 senatorów i 9 posłów.

Językami oficjalnymi są: angielski i francuski.

Skład delegacji senackiej:

członkowie:

Senator Andrzej Person - przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do ZUZE

Senator Stanisław Gogacz

Senator Leon Kieres

zastępcy członków:

Senator Roman Ludwiczuk

Senator Andrzej Szewiński

Senator Grzegorz Wojciechowski