Senatorowie

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Polska delegacja została przyjęta w poczet członków Rady Europy 26 listopada 1991 r. i dysponuje 12 miejscami w Zgromadzeniu Parlamentarnym: 3 dla senatorów i 9 dla posłów.

Języki oficjalne: francuski i angielski; dodatkowo jako robocze: niemiecki i włoski.

Skład delegacji senackiej:

członkowie:

Senator Ryszard Bender

Senator Piotr Wach

Senator Michał Wojtczak

zastępcy członków:

Senator Bronisław Korfanty

Senator Jadwiga Rotnicka

Senator Janusz Rachoń