Senatorowie

Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

Parlamentarna delegacja polska składa się z 4 senatorów i 16 posłów.

Skład delegacji senackiej:

Senator Łukasz Abgarowicz

Senator Stanisław Bisztyga

Senator Władysław Ortyl

Senator Zdzisław Pupa