Senatorowie

Inicjatywa Środkowoeuropejska
- Konferencja Parlamentarna

Parlamentarna delegacja polska składa się z 2 senatorów i 5 posłów.

Językiem oficjalnym jest angielski.

Skład delegacji senackiej:

członkowie:

Senator Adam Massalski

Senator Janusz Sepioł - zastępca przewodniczącego

zastępcy członków:

Senator Norbert Krajczy

Senator Rafał Muchacki