Senatorowie

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej

Parlamentarna delegacja polska składa się z 3 senatorów i 7 posłów.

Skład delegacji senackiej:

Senator Bogdan Borusewicz - przewodniczący delegacji parlamentarnej

Senator Grzegorz Banaś

Senator Krzysztof Piesiewicz