Senatorowie

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego

Parlamentarna delegacja polska składa się z 1 senatora i 4 posłów.

Skład delegacji senackiej:

członek:

Senator Ryszard Górecki - przewodniczący delegacji parlamentarnej

zastępca członka:

Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk