Senatorowie

Zgromadzenie Parlamentarne
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Parlamentarna delegacja polska do Zgromadzenia składa się z 2 senatorów i 6 posłów.

Językami oficjalnymi są: angielski, francuski, rosyjski, niemiecki, włoski i hiszpański.

Skład delegacji senackiej:

członkowie:

Senator Kazimierz Kleina - Wiceprzewodniczący delegacji Sejmu i Senatu
do ZP OBWE

Senator Wojciech Skurkiewicz

zastępcy członków:

wakat

Senator Krzysztof Majkowski