Senatorowie

Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC)

Skład delegacji senackiej:

członek:

Senator Edmund Wittbrodt - Przewodniczący Komisji
Spraw Unii Europejskiej Senatu