Senatorowie

Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne

Skład delegacji senackiej:

członek:

Senator Barbara Borys-Damięcka