Senatorowie

Zgromadzenie Parlamentarne NATO

Delegacja Sejmu i Senatu RP składa się z 3 senatorów i 9 posłów.

Językami oficjalnymi są: angielski i francuski.

Skład delegacji senackiej:

członkowie:

Senator Stanisław Piotrowicz

Senator Władysław Sidorowicz

Wakat

zastępcy członków:

Senator Jan Dobrzyński

Senator Stanisław Karczewski

Senator Edmund Wittbrodt