Senatorowie

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej

Parlamentarna delegacja polska składa się z 4 senatorów i 16 posłów.

Skład delegacji senackiej:

Senator Paweł Klimowicz

Senator Sławomir Kowalski

Senator Andrzej Misiołek

Senator Alicja Zając