%1 Senat RP - Senatorowie
Senatorowie

Unia Międzyparlamentarna

W skład polskiej grupy Unii wchodzą wszyscy senatorowie i posłowie (na podstawie uchwał Sejmu i Senatu). Do składu Zarządu Grupy, który w ostatniej kadencji liczył 17 parlamentarzystów, posłowie i senatorowie są zgłaszani przez swoje kluby parlamentarne. Zarząd wybiera Prezydium Grupy, które w ostatniej kadencji składało się z 2 senatorów i 14 posłów.

Językami oficjalnymi są: angielski i francuski.

W obecnej kadencji w zarządzie grupy znajdują się:

Marek Ziółkowski - Wiceprzewodniczący Zarządu Polskiej Grupy UM

Stanisław Gorczyca

Stanisław Zając (zmarł 10.04.2010 r)

Senackie grupy parlamentarne: