Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego “Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”.

druki sejmowe nr 3814, 3909, 3909-A

druki senackie nr 1168, 1168 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie terminu (do 2013 r.) i kosztów realizacji oraz źródeł finansowania zbiornika (budżet państwa i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1168 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.

Podczas posiedzenia Komisji zostały zgłoszone wnioski mniejszości o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.