Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego.

druki senackie nr 1133, 1133 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bronisław Korfanty.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował projekt do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 29 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do projektu (druk nr 1133 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.