Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 8.07.2011 r.

WYKAZ KONFERENCJI I SEMINARIÓW
zorganizowanych z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1. 18 grudnia 2007 r.
Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007 - 2013
Materiały z konferencji
2. 11 stycznia 2008 r.
Gala nominatów IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni środowisku"
3. 11 marca 2008 r.
Ochrona środowiska w Unii Europejskiej-stan realizacji zobowiązań oraz możliwości finansowania
4. 30 maja 2008 r.
Żywność naturalna wysokiej jakości szansą polskiego rolnictwa
Materiały z konferencji
5. 24 listopada 2008 r.
Gala nominatów X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni środowisku"
6. 30 listopada-1 grudnia 2008 r.
Spotkanie komisji ds. rolnictwa parlamentów krajów Grupy Wy-szehradzkiej poszerzonej o Bułgarię i Rumunię
7. 10 luty 2009 r.
Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej
Materiały z konferencji
8. 17 listopada 2009 r.
Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie
Materiały z konferencji
9. 25 tycznia 2011 r.
Wpływ Kodeksu Żywnościowy FAO/WHO na produkcję bezpiecz-nej żywności
10. 10 maja 2011 r.
Rocznica rejestracji NSZZ RI "Solidarność". Polska wieś a wspólna polityka rolna do 2020 r.