Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Andrzeja Owczarka,

VII kadencja

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dzieci rodzących się z naczyniakami i malformacjami naczyniowymi (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie obowiązujących procedur związanych z wykonywaniem przewozów drogowych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o DMC przekraczającej 3,5 t.
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie działań podjętych przez elektrownie w Bełchatowie (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kryzysu demograficznego (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmian w regulacjach prawnych, korzystnych dla dzieci i młodzieży z cukrzycą (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie wypłaty dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące wszczęcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz nakazu jej likwidacji (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie odnawialnych źródeł energii (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie inwestowania w energetykę odnawialną (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie dotacji przekazywanych samorządom przyjmującym repatriantów (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postulatów samorządów powiatu wieruszowskiego i gminy Wieruszów (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie umieszczenia w planie emisyjnym Poczty Polskiej na przyszły rok serii znaczków pocztowych poświęconych rocznicy wybuchu II wojny światowej (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie wykorzystywania przez niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w celu uniknięcia płacenia składki na ubezpieczenie społeczne (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie środków finansowych dla szkół społecznych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przekraczania granicy z Ukrainą (odpowiedź).