Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu gminy. Podstawowym warunkiem otrzymania tych dotacji jest udzielenie informacji o planowanej liczbie uczniów. Informacja ta winna być przekazana nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W związku z tym szkoły niepubliczne, o których powstaniu zdecydowano w danym roku, mogą nie otrzymać dotacji z budżetu gminy za okres od 1 września do 31 grudnia.

Zapis w ustawie skonstruowano w ten sposób w interesie gmin, po to, aby mogły zabezpieczyć środki w budżecie na następny rok. Jednak w sytuacji, gdy gmina zgodnie z prawem odmówi udzielenia dotacji, szkoła społeczna w najtrudniejszym, początkowym okresie działania nie posiada wystarczających środków finansowych. Przypadek taki miał miejsce w Rembieszowie, gmina Zapolice, województwo łódzkie.

W związku z tym, że taka sytuacja może się powtarzać, proszę o zabezpieczenie w budżecie ministerstwa środków finansowych dla szkół społecznych, które nie otrzymują dotacji z gmin, na pierwsze cztery miesiące funkcjonowania.

Z poważaniem
Andrzej Owczarek
senator RP

 


Spis oświadczeń