Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Panie Ministrze!

Do mojego biura senatorskiego zgłosił się przedsiębiorca, który buduje dużą firmę na Ukrainie. Prosił o pomoc w kwestii szybszego przekraczania granicy polsko-ukraińskiej. Zajmuje mu to każdorazowo kilkanaście godzin. Jest to spowodowane przede wszystkim częstym przekraczaniem granicy przez mieszkańców gmin przygranicznych, dla których handel jest źródłem dochodu.

Prosiłbym Pana Ministra o rozważenie możliwości pomocy przedsiębiorcom poprzez wydawanie specjalnych zezwoleń na przekraczanie granicy poza kolejnością.

Z poważaniem
Andrzej Owczarek
senator RP

 


Spis oświadczeń