Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Owczarka
na 17. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 sierpnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

W 2009 r. będziemy obchodzić siedemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dotychczas uważano, że wojna rozpoczęła się 1 września 1939 r. od zaatakowania Westerplatte, jednak najnowsze badania historyczne wykazały, iż o kilka minut wcześniej przez hitlerowskie bombowce zostało zaatakowane miasto Wieluń. W wyniku tego ataku na bezbronne miasto zginęło co najmniej tysiąc dwieście sześćdziesiąt osób.

W dniu 1 września 2009 r. Sejmik Województwa Łódzkiego, Rada Powiatu i Rada Miejska w Wieluniu zamierzają zorganizować centralne obchody siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej pod hasłem "Wieluń miastem pokoju i pojednania", z udziałem między innymi prezydenta RP, władz Unii Europejskiej, przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju. Jednym z głównych punktów obchodów będzie odsłonięcie pomnika "Wieczna miłość" autorstwa Wojciecha Siudmaka.

W związku z tym proszę Pana Ministra o umieszczenie w planie emisyjnym Poczty Polskiej na przyszły rok serii znaczków pocztowych poświęconych rocznicy wybuchu II wojny światowej, tragedii w Wieluniu, a także historii miasta, które w bieżącym roku obchodzi siedemset dwudziestą piątą rocznicę nadania praw miejskich.

Łączę wyrazy szacunku
Andrzej Owczarek
senator RP


Spis oświadczeń