Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Owczarka
na 25. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 stycznia 2009 r.

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem dotyczącym inwestowania w energetykę odnawialną, ponieważ docierają do mnie niepokojące informacje o nieporozumieniach i problemach wynikłych pomiędzy inwestorami a urzędami gmin. Wątpliwości dotyczą zagadnienia, czy elektrownie, które są przyłączone do ogólnokrajowego systemu energetycznego na podstawie decyzji o warunkach przyłączenia, są inwestycjami celu publicznego.

Niejednoznaczność interpretacji powoduje, że inwestorzy są narażeni na wydłużenia i tak już bardzo długich procedur związanych z inwestowaniem w ekologiczne źródła energii. Powoduje to poważne ograniczenie przyrostu tak potrzebnej nam w związku z dyrektywami UE energii ze źródeł odnawialnych.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się Pana Ministra do tego problemu.

Z poważaniem
Andrzej Owczarek


Spis oświadczeń