Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Kazimierza Jaworskiego,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pomocy rolnikom w powiecie brzeskim (województwo opolskie) w gminach Lewin Brzeski, Skarbimierz i Lubsza.
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie notatki służbowej z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządzonej przez trzech wysokich urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (odpowiedź).
 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Krakowa w sprawie marszu równości (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do naczelnego dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w sprawie uruchomienia Nowej Kaplicy w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie w sprawie orzeczenia nr 30814/06 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialności karnej kursantów w tzw. szkołach nauki jazdy (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie oferty tytułów prasowych w pociągach i samolotach (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie w sprawie uczczenia pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Krakowa w sprawie marszu tolerancji (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie medialnych doniesień o kontroli na Uniwersytecie Jagiellońskim (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Sejmu w sprawie papieża Benedykta XVI.
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie papieża Benedykta XVI (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie recesji gospodarczej (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie "turystyki aborcyjnej" (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dostępności substancji działających podobnie jak środki odurzające i psychotropowe (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie złożone w imieniu grupy senatorów, skierowane do ministra środowiska w sprawie wód geotermalnych w Toruniu (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kryzysu finansowego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy w sprawie zwolnienia z pracy pana Jacka K., przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Alima Gerber SA i Nestle Polska SA oraz przewodniczącego Rady Pracowników Alima Gerber SA (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie przynależności do strefy euro (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie wykorzystywania funduszy unijnych przez Polskę (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do premiera w sprawie zapowiedzi likwidacji bibliotek pedagogicznych na terenie województwa lubelskiego (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Festiwalu Tęczowych Rodzin (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego policji w sprawie Festiwalu Tęczowych Rodzin (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dostępności substancji działających podobnie jak środki odurzające i psychotropowe (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie polityki państwa wobec obywateli polskich, którzy zamierzają zawrzeć związki partnerskie homoseksualistów w państwach Wspólnoty Europejskiej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zmiany szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratur (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie dostępu do zawodów prawniczych (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie raportu Komitetu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie rzeczników patentowych (odpowiedź).