Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Ryszarda Góreckiego,
VII kadencja

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie oceny postępowania Sądu Rodzinnego w Gdańsku, decydującego o odebraniu matce małego dziecka oraz oceny sposobu wykonania decyzji sądu (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmniejszenia środków Funduszu Pracy przyznanych miastu na finansowanie w 2011 r. programów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia produkcji energii odnawialnej (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozpatrzenia zmian w procedurze rekrutacji i selekcji do służby w Policji (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przetargów ogłaszanych przez Lasy Państwowe (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanego wyłączenia sądów rejonowych w Ełku, Giżycku, Piszu i Olecku z okręgu olsztyńskiego i przekazania ich do okręgu w Suwałkach (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie podjęcia przez ministerstwo działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży w Polsce (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 16 (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wsparcia finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie programu badań na Antarktyce (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie likwidacji jednostki wojskowej 16. Pomorskiego Pułku Artylerii w Braniewie (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie spotkania z wiceminister Hanną Majszczyk (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wykładni art. 48 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (DzU 05.127.1066 z późn. zm.) (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 16 (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie drogi krajowej nr 16.
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wycinki przydrożnych drzew na Warmii i Mazurach (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie europejskiego systemu bezpieczeństwa ICE (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ochrony zdrowia na Warmii i Mazurach (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planów likwidacji poszczególnych sądów grodzkich w województwie warmińsko-mazurskim (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie włączenia drogi S16 do sieci dróg ekspresowych (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie asystentów osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu PKP Intercity SA w sprawie komunikacji kolejowej w miejscowości Wydminy (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie molekularnej pracowni badań genetycznych w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planów likwidacji części prokuratur i sądów grodzkich w województwie warmińsko-mazurskim (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Mienia Wojskowego w sprawie niepublicznego przedszkola "Skrzaty" działającego w Olsztynie (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji szpitali w województwie warmińsko-mazurskim (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) w sprawie podtrzymania płynności finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie gminy Łukta.
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie przebudowy drogi S51 na odcinku obwodnica Olsztyna - obwodnica Olsztynka (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie garnizonu Olsztyn (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie planu likwidacji czternastu oddziałów regionalnych Poczty Polskiej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska dotyczące ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pozbawiania rolników prowadzących gospodarstwa prawa do KRUS z powodu jednoczesnego wykonywania zleceń lub wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie prawa weteranów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie możliwości finansowania remontów i inwestycji w placówkach edukacyjnych z dotacji podmiotowej (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie finansowania opieki zdrowotnej (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie usprawnienia zarządzania bezpieczeństwem na poziomie rejonu, regionu i kraju (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie stosowania na polskich plantacjach specyfików zawierających pochodne neonikotynoidynowe (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nieścisłości w przepisach dotyczących dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych dotyczące procedury rekrutacji i selekcji do służby w Policji (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie utworzenia całorocznego komisariatu wodnego przy KWP w Olsztynie (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) dotyczące instytucji zadośćuczynienia za cierpienia związane ze śmiercią osoby bliskiej, wprowadzonej nowelizacją kodeksu cywilnego z 30 maja 2008 r.
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie transportu pacjentów (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie korekty nazwy i zakresu jednego z projektów wykonywanych z funduszy pochodzących z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie problemów osób powracających do kraju z emigracji zarobkowej (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie ochrony zabytków na Warmii i Mazurach (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie pałacu w Sztynorcie na Mazurach (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie funkcjonowania polskich placówek dyplomatycznych na wschodzie (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie ochrony zabytków w województwie warmińsko-mazurskim (odpowiedź), (odpowiedź 1).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wydawania kart zgonu (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie dostępu do zawodów prawniczych (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie stanu przygotowań rządu RP do inwestycji wykonania kanału żeglownego przez Mierzeję Wiślaną (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie Agencji Mienia Wojskowego (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie terminu obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 28 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 16 (odpowiedź)

  .