Prace Senatu

Druki senackie
od 250 do 299

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

299

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

21

299A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

21

298

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

21

298A

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

21

298B

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

21

298Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

21

297

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

21

297A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

21

297B

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

21

296

2008-10-20

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

21

296A

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

21

296Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

21

295

2008-10-17

Projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia

20

do 295

2008-10-20

Pismo marszałka Senatu do prezydenta RP

20

do 295

2008-10-23

Odpowiedź na wystąpienie marszałka Senatu z dnia 20 października 2008 r., w sprawie uzupełnienia uzasadnienia do projektu postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia

20

295A

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) w sprawie projektu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia

20

294

2008-10-20

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

20

294A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

20

294Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

20

293

2008-10-15

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

21

293A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

21

293B

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

21

292

2008-10-15

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

21

292A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

21

292B

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

21

291

2008-10-15

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

21

291A

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

21

291B

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

21

290

2008-10-15

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

290A

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

290B

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

290Z

2008-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

289

2008-10-15

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

289A

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

289B

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

288

2008-10-15

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

288A

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

288B

2008-10-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

287

2008-10-15

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

19

287O

2008-10-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

19

286

2008-10-14

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

 

285

2008-10-14

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

285W

2009-02-18

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (zawarty w druku nr 285)

 

284

2008-10-08

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

 

284W

2009-02-18

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, (zawarty w druku nr 284)

 

283

2008-10-08

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

283W

2009-02-18

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami,(zawarty w druku nr 283).

 

282

2008-10-10

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

20

282A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

20

281

2008-10-10

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

20

281A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

20

281Z

2008-10-30

Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

20

280

2008-10-10

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

20

280A

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

20

280B

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

20

280B poprawiony

2008-10-28

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

20

280Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

20

279

2008-10-10

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

20

279A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

20

278

2008-10-10

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

20

278A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

20

277

2008-10-10

Ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

20

277A

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

20

277Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

20

276

2008-10-10

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

20

276A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

20

276B

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

20

276Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

20

275

2008-10-10

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

20

275A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości

20

274

2008-10-09

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

20

274A

2008-10-15

Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

20

273

2008-10-09

Ustawa o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane

20

273A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane

20

273Z

2008-10-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane

20

272

2008-10-09

Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

19

272A

2008-10-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

19

271

2008-10-09

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

20

271A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

20

270

2008-10-09

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

20

270A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane

20

270B

2008-10-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane

20

269

2008-10-09

Ustawa o zmianie ustawy o izbach gospodarczych.

20

269A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

20

268

2008-10-09

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

19

268A

2008-10-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

19

267

2008-10-09

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

19

267A

2008-10-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

19

266

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

20

266A

2008-10-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

20

265

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

19

265A

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

19

264

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

19

264A

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

19

264B

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

19

264Z

2008-10-16

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

19

263

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

19

do 263

2008-10-07

Do druku nr 263

19

263A

2008-10-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy o Karcie Polaka

19

263Z

2008-10-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Karcie Polaka

19

262

2008-10-06

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

19

262A

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

19

262Z

2008-10-15

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

19

261

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

19

261A

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

19

260

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

19

260A

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

19

260B

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

19

259

2008-10-06

Ustawa o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.

19

259A

2008-10-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.

19

258

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

19

258A

2008-10-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

19

257

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

19

257A

2008-10-07

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

19

257B

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

19

257Z

2008-10-15

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

19

256

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

19

256A

2008-10-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

19

255

2008-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

19

255A

2008-10-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

19

255Z

2008-10-16

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

19

254

2008-09-24

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

19

254S

2008-10-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

19

253

2008-09-23

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich.

18

252

2008-09-22

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

19

252A

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

19

252B

2008-10-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

19

252Z

2008-10-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

19

251

2008-09-22

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

19

251A

2008-09-22

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

19

251B

2008-09-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

19

251C

2008-10-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

19

250

2008-09-22

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.

19

250A

2008-10-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.

19

250Z

2008-10-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) oustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

19